Χτίζοντας ισχυρές, πιο δικτυωμένες κοινωνίες

Γέφυρες για τη διαγενεακή προσέγγιση
ΒΕΤΑ έργο για τη συμπερίληψη

Το όραμα του έργου ΒΕΤΑ είναι να συμβάλει στη δικτύωση των επαγγελματιών και δομών φροντίδας ηλικιωμένων με επαγγελματίες και δομές φροντίδας παιδιών, με στόχο τη δημιουργία και διάδοση μιας καλής πρακτικής σε διεθνές επίπεδο.

Scroll to Top