ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Θεσσαλίας στην Κεντρική Ελλάδα και βρίσκεται στο κέντρο μιας γεωργικής περιοχής. Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 335,12 km² με πληθυσμό πάνω από 160.000 κατοίκους. Η Λάρισα είναι η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, με σημαντική αγροτική ενδοχώρα, και φιλοξενεί πολλούς δημόσιους οργανισμούς, εκπαιδευτικά, οικονομικά ιδρύματα και φορείς υγείας, ενώ διαθέτει σημαντική παραγωγική υποδομή και εμπορική δραστηριότητα.

Το αντικείμενο του έργου του Δήμου είναι εξαιρετικά ποικίλο και εκτείνεται από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έργων και την αστική ανάπτυξη έως τις καθημερινές ανάγκες της πόλης και των πολιτών της, τη συντήρηση του αστικού τοπίου και των υποδομών, την παροχή βοήθειας σε ευάλωτα μέλη της τοπικής κοινωνίας, τη λειτουργία πολιτιστικών χώρων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της κοινωνικής παρέμβασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ενέργειας, της αστικής διαχείρισης, καθώς και την καθημερινή λειτουργία της διοίκησης της πόλης.

Τον Μάρτιο του 2015 η Λάρισα ξεκινά δράσεις βασισμένες στις ανθρωπιστικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης δημιουργώντας τη “Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει”. Στη συνέχεια, έγινε η πρώτη ελληνική πόλη μέλος του Δικτύου “Πόλεις που Μαθαίνουν” της UNESCO και δημιούργησε μια συντονιστική επιτροπή για το έργο “Πόλη που Μαθαίνει” στην οποία συμμετέχουν περίπου 90 οργανισμοί. Η “Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει” υποστηρίζει την κριτική σκέψη, τον μετασχηματισμό των στερεοτύπων, την ενδυνάμωση των πολιτών και τη διαγενεακή επικοινωνία και κέρδισε για το λόγο αυτό το βραβείο της UNESCO το Σεπτέμβριο του 2017. Το 2018 ιδρύθηκε το “Πανεπιστήμιο Πολιτών” της Λάρισας, το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων με μετασχηματιστικό τρόπο, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για τους πολίτες.

160,000

Πληθυσμός

2015

“Πόλη που μαθαίνει” της UNESCO

335 km²

Συνολική έκταση

2018

Ίδρυση του “Πανεπιστημίου των Πολιτών”

Scroll to Top