Άρθρα

Μια συλλογή άρθρων, αναρτήσεων σε ιστολόγια και δημοσιεύσεων που ανέλαβε κάθε εταίρος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σχετικά με την ανάπτυξη όλων των πτυχών του έργου όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, την έρευνα, τις διαδικασίες κατάρτισης, την εφαρμογή και τα παραδείγματα αλληλεπίδρασης που διαμόρφωσαν το τελικό προϊόν.

Scroll to Top