Over het project

Nu de gemiddelde leeftijd van 65-plussers stijgt, leven mensen langer en gezonder dan vroeger (“Ageing Europe”, EU 2020). De levenskwaliteit van ouderen gaat echter verder dan gezondheid en omvat ook sociale en psychologische factoren, waarbij factoren als sociaal isolement en gebrek aan motivatie een rol spelen die hun algehele gezondheid in gevaar brengen.

Het is vermeldenswaard dat onderzoek het dominante belang van de transformatie van digitale geletterdheid van senioren tot een voorwaarde voor sociale inclusie aantoont, vooral in de nieuwe omstandigheden die zijn ontstaan na de COVID 19-crisis (Milenkova, 2021).

Intergenerationele interactieactiviteiten zijn al met succes geïmplementeerd in Griekenland, in het kader van het initiatief “Larissa Learning City” over burgerschapsonderwijs. Het BETA-project is gebaseerd op dit beproefde voorbeeld, dat door UNESCO (2017) is bekroond als een goede praktijk. Bovendien wil BETA de sociale inclusie van senioren ondersteunen door hen te betrekken bij zowel on-site als online leeractiviteiten en communicatie met kinderen (7-12 jaar) in lokale laboratoria.

Terwijl de professionele belangstelling voor dit onderwerp vanuit verschillende domeinen toeneemt, blijkt dat interactie tussen generaties ondersteunend is voor de sociale inclusie van senioren en tegelijkertijd nieuwe generaties verankerd houdt in hun nationale geschiedenis en een band met het verleden geeft.

(Orte et all, 2018)

In dit kader krijgen senioren de kans om regelmatig te interageren met kinderen en eenvoudige digitale vaardigheden en Engelse taalvaardigheden te ontwikkelen om toegang te krijgen tot de hedendaagse levensstijl, wat hun inspanningen om actieve en veerkrachtige burgers te blijven, versterkt. Daarnaast krijgen kinderen de kans om te leren van de ervaring van ouderen binnen zorgvuldig ontworpen, regelmatige communicatiepaden. Door ervaringsleren wordt van kinderen verwacht dat ze empathie ontwikkelen met betrekking tot actief ouder worden en inclusie.

De visie van het BETA-project is om een netwerk te vormen van ouderenzorginstellingen en instellingen voor dagelijkse zorg voor kinderen, met als doel het ontwikkelen en verspreiden van een nieuwe goede praktijk die klaar is om internationaal te worden.

Op pilotbasis zal het BETA-curriculum worden geïmplementeerd door drie organisaties uit Griekenland, Italië en Cyprus. Het is ontworpen om getest te worden door middel van trainingen die het profiel van professionals in de ouderenzorg en kinderzorg verhogen, en laboratoria. Er wordt een interactief digitaal platform ontwikkeld, waarvan het ontwerp rekening zal houden met recent vastgestelde behoeften van ouderen. Hedendaagse behoeften zoals sociale netwerken, digitale vaardigheden en welzijn zullen worden onderzocht via een internationale post-pandemische enquête. Het interactieve BETA-platform wordt ontworpen om netwerken tussen generaties te faciliteren als hefboom voor een levendige gemeenschap die inclusie bevordert. Een samenhangend product, de beleidsaanbevelingen voor actief ouder worden, zullen worden gepubliceerd in de handleiding “Bridges for Intergenerational Approach Theory and Practice”.

Scroll naar boven