Projectresultaten

Op pilotbasis zal het BETA-curriculum worden geïmplementeerd door drie organisaties uit Griekenland, Italië en Cyprus. Het is ontworpen om getest te worden door middel van trainingen die het profiel van professionals in de ouderenzorg en kinderzorg verhogen, en laboratoria. Er wordt een interactief digitaal platform ontwikkeld, waarvan het ontwerp rekening zal houden met recent vastgestelde behoeften van ouderen. Hedendaagse behoeften zoals sociale netwerken, digitale vaardigheden en welzijn zullen worden onderzocht via een internationale post-pandemische enquête. Het interactieve BETA-platform wordt ontworpen om netwerken tussen generaties te faciliteren als hefboom voor een levendige gemeenschap die inclusie bevordert. Een samenhangend product, de beleidsaanbevelingen voor actief ouder worden, zullen worden gepubliceerd in de handleiding “Bridges for Intergenerational Approach Theory and Practice”.

Scroll naar boven