ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ MUNSTER (MTU)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Munster (MTU) είναι ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο με πολλές πανεπιστημιουπόλεις, το οποίο συμβάλλει στην περιοχή μέσω της παροχής ακαδημαϊκών προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες των φοιτητών, την εκπαίδευση και την έρευνα. Το MTU έχει ένα εκτεταμένο και εντυπωσιακό περιφερειακό αποτύπωμα με έξι πανεπιστημιουπόλεις στη νοτιοδυτική περιοχή του Κορκ και του Κέρι, και ένα φοιτητικό σώμα 18.000 ατόμων. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευέλικτων μαθημάτων ανώτατης εκπαίδευσης πλήρους και μερικής φοίτησης και διαδικτυακά (σε όλα τα επίπεδα μέχρι και διδακτορικό) στους τομείς της τέχνης και του σχεδιασμού, των επιχειρήσεων, της μηχανικής, των ανθρωπιστικών επιστημών, της μουσικής, των ναυτιλιακών σπουδών και των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας πληροφοριών.

Το MTU διαθέτει έναν αριθμό επιτυχημένων κέντρων έρευνας, καινοτομίας, ανταλλαγής γνώσεων και επιχειρηματικής εμπλοκής, τα οποία είχαν πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματα και κατάφεραν να προσελκύσουν ιρλανδική, ευρωπαϊκή και διεθνή χρηματοδότηση. Μεταξύ αυτών είναι το Rubicon Centre, το Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence, τα ερευνητικά κέντρα Nimbus και CREATE, το MTU Extended Campus και το Τμήμα Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEL) του Πανεπιστημίου.

Από την ίδρυσή του, το Τμήμα TEL έχει επιδιώξει να προωθήσει, να ενθαρρύνει, να ενισχύσει και να εφαρμόσει τη χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο διαδίκτυο και στην τάξη. Όχι μόνο μέσα στο ίδιο το ινστιτούτο, αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και στον κόσμο γενικότερα. Αυτό βασίζεται σε μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση που βλέπει το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ως μια ισότιμη δύναμη για την άρση των προσωπικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φραγμών.

Το τμήμα TEL είναι υπεύθυνο για την παροχή κατάρτισης και υποστήριξης σε όλο το προσωπικό και τους φοιτητές σχετικά με το πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο το οικοσύστημα TEL.
Περιλαμβάνει:
– Ζωντανή διαδικτυακή εκπαίδευση την οποία παρέχουμε συχνά και την οποία διαθέτουμε στη συνέχεια στο κανάλι μας στο YouTube.
– Ανάπτυξη πόρων κατάρτισης και υποστήριξης για το προσωπικό και τους μαθητές,
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη ασύγχρονων διαδικτυακών μαθημάτων κ.λπ,
– Ερευνητικά θέματα όπως η αναλυτική μάθησης, η μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια, η παιχνιδοποίηση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.λπ.

Το τμήμα TEL συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εξωστρέφειας που επικεντρώνονται στην παροχή υποστήριξης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Ο ρόλος της παροχής τόσο των κύριων υπηρεσιών στο πανεπιστήμιο όσο και της συμμετοχής σε διερευνητική έρευνα με άλλους εταίρους οδήγησε σε ένα είδος “ενάρετου κύκλου” ως συνεχή διαδικασία βελτίωσης. Οι δεξιότητες και η εμπειρογνωμοσύνη μας βοηθούν να ενημερώσουμε τη διερευνητική έρευνα στην οποία συμμετέχουμε, και τα αποτελέσματα της έρευνας μας βοηθούν να διερευνήσουμε νέους τομείς.

18,000+

Εκπαιδευόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης

6

Πανεπιστημιουπόλεις

2,000+

Εργαζόμενοι

140+

Μαθήματα

Scroll to Top