MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (MTU)

Munster Technological University (MTU) is een technologische universiteit met meerdere campussen, die bijdraagt aan de regio door middel van academische programma’s die de ontwikkeling en kansen van studenten, onderwijs en onderzoek ondersteunen. MTU heeft een uitgebreide en indrukwekkende regionale aanwezigheid met zes campussen in de regio Zuid-West in Cork en Kerry, en een studentenpopulatie van 18.000. De universiteit biedt een breed scala aan flexibele voltijd-, deeltijd- en onlineopleidingen voor hoger onderwijs (op alle niveaus tot en met PhD) in kunst & design, bedrijfskunde, techniek, geesteswetenschappen, muziek, maritieme studies en wetenschap & informatietechnologie.

MTU heeft een aantal succesvolle centra voor onderzoek, innovatie, kennisuitwisseling en betrokkenheid van ondernemingen die veel opmerkelijke resultaten hebben behaald en met succes Ierse, EU- en internationale financiering hebben aangetrokken. Hiertoe behoren het Rubicon Centre, Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence, Nimbus en CREATE Research Centres, MTU Extended Campus en de afdeling Technology Enhanced Learning (TEL) van de universiteit.

Sinds haar oprichting heeft het Dept TEL ernaar gestreefd het gebruik van technologie voor online en klassikaal lesgeven en leren te bevorderen, aan te moedigen, te vergroten en toe te passen. Niet alleen binnen het instituut zelf, maar aan de grotere onderwijsgemeenschap en aan de wereld in het algemeen. Dit is gebaseerd op een diepgewortelde overtuiging die de rol van technologie in het onderwijs ziet als een egalitaire kracht om persoonlijke, sociale, politieke en economische barrières te slechten. In het bijzonder streven we ernaar onderwijs van hoge kwaliteit te bieden voor alle studenten, ongeacht fysieke of geografische nadelen, of die te maken hebben met voltijds werk en/of zorgtaken. Wij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle online programma’s van MTU die 100% online worden aangeboden via het TEL-ecosysteem dat door alle medewerkers en studenten wordt gebruikt. Dit omvat alle digitale hulpmiddelen die worden gebruikt voor het ondersteunen en verbeteren van de verschillende onderwijs- en leer “categorieën”.

De afdeling TEL is verantwoordelijk voor het geven van training en ondersteuning aan alle medewerkers en studenten over hoe ze het beste uit het TEL-ecosysteem kunnen halen.
Dit omvat:
– Live online opleiding die we regelmatig geven en achteraf beschikbaar stellen op ons YouTube-kanaal.
– Het ontwikkelen van trainings- en ondersteuningsmiddelen voor personeel en studenten,
– Ontwerp en ontwikkeling van asynchrone online cursussen, enz.
– Onderzoeksonderwerpen zoals learning analytics, game-based learning, gamification, virtuele en augmented reality, enz.

De afdeling TEL is betrokken bij outreach-initiatieven die gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan studenten en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs en groepen die problemen ondervinden bij de toegang tot onderwijs.
De rol van het leveren van zowel reguliere diensten aan de universiteit als het doen van verkennend onderzoek met andere partners heeft geleid tot een soort “opwaartse spiraal” als een continu proces van verbetering. De vaardigheden en expertise helpen ons bij het verkennende onderzoek dat we doen en de resultaten van het onderzoek helpen ons bij het onderzoeken van nieuwe gebieden.

18,000+

Voltijdse en deeltijdse studenten

6

Campussen

2,000+

Medewerkers

140+

Cursussen

Scroll naar boven