TUCEP

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme is een vereniging zonder winstoogmerk die 12 Italiaanse universiteiten, talrijke ondernemingen en overheidsinstanties verenigt. TUCEP werd in 1992 opgericht in het kader van het COMETT-programma van de Europese Unie. De missie van TUCEP is het bevorderen en ontwikkelen van samenwerking tussen universiteiten en de wereld van het werk door middel van het implementeren van onderzoeks- en opleidingsprojecten gericht op het bevorderen van innovatie en kwaliteit in onderwijs en opleiding, het stimuleren van sociale integratie, ondernemerschap en Europese waarden op regionaal, nationaal en Europees niveau.

De belangrijkste activiteiten van TUCEP zijn de organisatie en het beheer van opleidingen op nationaal en Europees niveau voor jongeren en volwassenen, waaronder trainers, docenten en scholieren. TUCEP heeft deelgenomen aan meer dan 100 Europese projecten in het kader van het TEMPUS-programma, Horizon2020, LLP-programma, COSME, ERASMUS+ (KA1 Mobiliteit hoger onderwijs, KA2 Kennisalliantie, KA2 Strategisch partnerschap voor schoolonderwijs, KA2 Strategisch partnerschap voor jongeren, KA2 Strategisch partnerschap voor volwassenenonderwijs, KA2 Strategisch partnerschap voor beroepsonderwijs en -opleiding, KA3 Inclusiebeleid) EU voor CITIZEN, JUSTICE.

1992

Opgericht

12

Italiaanse univerziteiten

100+

Europese projecten

15

Leden niet-universitair

Scroll naar boven