UC Leuven-Limburg

UCLL Hogeschool is gevestigd in België en biedt tal van graduaatopleidingen, professionele bacheloropleidingen en bachelor-na-bacheloropleidingen aan op 8 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 15.000 studenten en 1.750 medewerkers is de UCLL een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief op het gebied van lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsmissie met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

UCLL Research & Expertise bestaat uit 8 expertisecentra die streven naar uitmuntendheid in onderzoek, real-life oplossingen en levenslang leren.

Het expertisecentrum dat deelneemt aan dit project, Inclusive Society, bouwt relevante en wetenschappelijke kennis op over inclusie, participatie en diversiteit. We richten ons op vier focuslijnen waarbij onderzoek wordt gecombineerd met diensten, een leven lang leren en oplossingen op maat:

Inter-Action and Dialogue legt de nadruk op interculturele en empathische dialoog met als doel positieve verandering. In onze superdiverse samenleving met meertaligheid als norm, besteden we speciale aandacht aan kwetsbare burgers.
Participatie en toegankelijkheid richt zich op maatschappelijke vraagstukken over de plaats van internet in zorg en welzijn, specifiek op de thema’s mediawijsheid, online hulp, e-inclusie en beeldschermverslaving.
Discriminatie en gelijkheid kijkt naar kwesties en spanningen in onze samenleving met betrekking tot (anti)racisme, (de)kolonisatie, multiculturalisme, gelijke kansen en sociale cohesie. In de verschillende inhoudelijke thema’s van dit expertisecentrum besteden we speciale aandacht aan uitsluitingsmechanismen.

We bewegen ons op een continuüm van speciale doelgroepen naar universeel ontwerp “voor iedereen”. Kenmerken van ons expertisecentrum:
– We maken gebruik van een participatieve en empowerment onderzoeksmethodologie
– We werken altijd krachtig en diversiteitbewust
– We gaan uit van concrete behoeften
– We laten ons inspireren door nationale en internationale modellen, literatuur en onderzoek
– We werken in co-creatie met (kwetsbare) burgers, scholen, organisaties en bedrijven

15,000

Studenten

1,750

Medewerkers

529

Onderzoekers

8

Campussen

Scroll naar boven